Hoop

Is er nog hoop? Hoop!
Het is niet allemaal pais en vree
onder ons.
Geloof er maar niks van!
Onder uw voeten krioelt het.
Ja, ‘het’: talloze wroeters
zijn uw tegenvoeters.
Aaltjes, mieren, pieren,
wat men ongedierte
pleegt te noemen.
Een hoop …
engerlingen, kevers, potwormen,
pissebedden, schimmels, oorwormen,
springstaarten, bacteriën, fagen,
roofmijten, potige mollen,
zespotigen, achtpotigen, duizendpotigen,
en zelfs miljoenpoten
maken spektakel en wegen samen meer
dan de mensen doorgaans in dit park.
Alleen … zij doen het ondergronds:
Eten, slapen, vrijen, vechten,
delen, vermenigvuldigen,
een hoop rotzooi achterlaten …
Ja, dat doen zíj ook,
maar daar valt niemand over!!!
Nou ja, over een molshoop misschien.
Hoop? … Tsjee!

        © Sander Essers, Renkum                                                                                   [‘Het park vertelt’ Oosterbeek, 30-05-2010]