Loflied op Den Haag

Alle regels, alle wetten
Worden in Den Haag gemaakt.
Dan gedogen of korte metten,
Hier wordt politiek geschaakt.
In achterkamers handjeklap;
Da ’s meer dan ik verdraag.
Politiek is blijkbaar koopmanschap.
Maar wat koop ík dan voor Den Haag?

Eén volkenrecht’lijk crimineel
Werd eindelijk hier berecht.
Menig wereldwijd geschil
Wordt hier ooit nog eens geslecht.
Mits het Hof ook wordt erkend!
Want ja, dat blijft de grootste vraag
Hoe je het ook keert of wendt:
Hoe belangrijk is Den Haag?

Internationale setting,
Consuls lopen over ’t Spui.
Honden grommend aan de ketting;
Malieveld vol jongelui.
Ontwikk’lingsgelden gehalveerd;
Cultuurbeleid viert nederlaag.
Protest wordt hier gedemonstreerd.
Zou het helpen in Den Haag?

Haagse heer in yuppenbar:
Dudoc, Nieuwspoort; Buitenhof.
Gesoigneerd naar lezing, seminar.
Journalist (…?) of doet alsof.
Hagenees lijkt stinkend rijk:
Gouwe schakels, bonte kraag –
Da’s Harry uit de Schilderswijk.
Ieder houdt van zijn Den Haag.

Het lijkt of Haagse dames
Bloemgeurend mij verlokken.
Hun hoofden vol reclames,
Van voren strakgetrokken.
Chique, design, en tijdloos
Loop ik in hun hinderlaag.
Bloemtatoo blijkt gordelroos.
Oh, wat hou ik van Den Haag!

.                                                                         © Sander Essers, 2013