nieuwjaarswens 2015

amputatie in 2014 – nieuwe stappen in 2015!

vast wel, eerst nog stapjes, ­voorzichtig
de grond weer onder de voeten

want

een zee van zonnebloemen
een zee van tranen
een anker weggeslagen
landvasten en lijnen, niet te vatten, slap
vergezichten – zeepbellen
wat is een droom zonder zijn dromer
de haven grijnst maar mist een tand
een kolk in onze familie
een wond in ons hart

maar ook

een zee van bloemen, kaarten, brieven, armen om ons heen
zoveel steun en warmte, liefde
daardoor kunnen wij die stapjes weer zetten